#słowodźělenje z TeX(soblex)info
1mjasowobhladowarmja•so•wob•hla•do•war
2mjasowobhladowarimja•so•wob•hla•do•wa•ri
3mjasowobhladowarjamja•so•wob•hla•do•wa•rja
4mjasowobhladowarjachmja•so•wob•hla•do•wa•rjach
5mjasowobhladowarjammja•so•wob•hla•do•wa•rjam
6mjasowobhladowarjejmja•so•wob•hla•do•wa•rjej
7mjasowobhladowarjemimja•so•wob•hla•do•wa•rje•mi
8mjasowobhladowarjomja•so•wob•hla•do•wa•rjo
9mjasowobhladowarjommja•so•wob•hla•do•wa•rjom
10mjasowobhladowarjomajmja•so•wob•hla•do•wa•rjo•maj
11mjasowobhladowarjowmja•so•wob•hla•do•wa•rjow
12mjasowobhladowarjumja•so•wob•hla•do•wa•rju