#słowodźělenje z TeX(soblex)info
1začuwliwaza•ču•wli•wa
2začuwliwajza•ču•wli•waj
3začuwliweza•ču•wli•we
4začuwliwehoza•ču•wli•we•ho
5začuwliwejza•ču•wli•wej
6začuwliwejeza•ču•wli•we•je
7začuwliwejuza•ču•wli•we•ju
8začuwliwemuza•ču•wli•we•mu
9začuwliwiza•ču•wli•wi
10začuwliwjeza•ču•wli•wje
11začuwliwo-za•ču•wli•wo-
12začuwliwohza•ču•wli•woh
13začuwliwomza•ču•wli•wom
14začuwliwuza•ču•wli•wu
15začuwliwyza•ču•wli•wy
16začuwliwychza•ču•wli•wych
17začuwliwymza•ču•wli•wym
18začuwliwymajza•ču•wli•wy•maj
19začuwliwymiza•ču•wli•wy•mi