#słowodźělenje z TeX(soblex)info
1antikwariatowaan•ti•kwa•ri•a•to•wa
2antikwariatowajan•ti•kwa•ri•a•to•waj
3antikwariatowean•ti•kwa•ri•a•to•we
4antikwariatowehoan•ti•kwa•ri•a•to•we•ho
5antikwariatowejan•ti•kwa•ri•a•to•wej
6antikwariatowejean•ti•kwa•ri•a•to•we•je
7antikwariatowejuan•ti•kwa•ri•a•to•we•ju
8antikwariatowemuan•ti•kwa•ri•a•to•we•mu
9antikwariatowian•ti•kwa•ri•a•to•wi
10antikwariatowo-an•ti•kwa•ri•a•to•wo-
11antikwariatowohan•ti•kwa•ri•a•to•woh
12antikwariatowoman•ti•kwa•ri•a•to•wom
13antikwariatowuan•ti•kwa•ri•a•to•wu
14antikwariatowyan•ti•kwa•ri•a•to•wy
15antikwariatowychan•ti•kwa•ri•a•to•wych
16antikwariatowyman•ti•kwa•ri•a•to•wym
17antikwariatowymajan•ti•kwa•ri•a•to•wy•maj
18antikwariatowymian•ti•kwa•ri•a•to•wy•mi