#słowodźělenje z TeX(soblex)info
1bjezwobsydstwowabjez•wob•syd•stwo•wa
2bjezwobsydstwowajbjez•wob•syd•stwo•waj
3bjezwobsydstwowebjez•wob•syd•stwo•we
4bjezwobsydstwowehobjez•wob•syd•stwo•we•ho
5bjezwobsydstwowejbjez•wob•syd•stwo•wej
6bjezwobsydstwowejebjez•wob•syd•stwo•we•je
7bjezwobsydstwowejubjez•wob•syd•stwo•we•ju
8bjezwobsydstwowemubjez•wob•syd•stwo•we•mu
9bjezwobsydstwowibjez•wob•syd•stwo•wi
10bjezwobsydstwowo-bjez•wob•syd•stwo•wo-
11bjezwobsydstwowohbjez•wob•syd•stwo•woh
12bjezwobsydstwowombjez•wob•syd•stwo•wom
13bjezwobsydstwowubjez•wob•syd•stwo•wu
14bjezwobsydstwowybjez•wob•syd•stwo•wy
15bjezwobsydstwowychbjez•wob•syd•stwo•wych
16bjezwobsydstwowymbjez•wob•syd•stwo•wym
17bjezwobsydstwowymajbjez•wob•syd•stwo•wy•maj
18bjezwobsydstwowymibjez•wob•syd•stwo•wy•mi