#WortTrennung TeX(soblex)Info
1posłódnjowacapo•słó•d•njo•wa•ca
2posłódnjowacajpo•słó•d•njo•wa•caj
3posłódnjowacepo•słó•d•njo•wa•ce
4posłódnjowacehopo•słó•d•njo•wa•ce•ho
5posłódnjowacejpo•słó•d•njo•wa•cej
6posłódnjowacejepo•słó•d•njo•wa•ce•je
7posłódnjowacejupo•słó•d•njo•wa•ce•ju
8posłódnjowacemupo•słó•d•njo•wa•ce•mu
9posłódnjowachpo•słó•d•njo•wach
10posłódnjowachmojpo•słó•d•njo•wa•ch•moj
11posłódnjowachmypo•słó•d•njo•wa•ch•my
12posłódnjowachupo•słó•d•njo•wa•chu
13posłódnjowacohpo•słó•d•njo•wa•coh
14posłódnjowacompo•słó•d•njo•wa•com
15posłódnjowacupo•słó•d•njo•wa•cu
16posłódnjowacypo•słó•d•njo•wa•cy
17posłódnjowacychpo•słó•d•njo•wa•cych
18posłódnjowacympo•słó•d•njo•wa•cym
19posłódnjowacymajpo•słó•d•njo•wa•cy•maj
20posłódnjowacymipo•słó•d•njo•wa•cy•mi
21posłódnjowalipo•słó•d•njo•wa•li
22posłódnjowanapo•słó•d•njo•wa•na
23posłódnjowanajpo•słó•d•njo•wa•naj
24posłódnjowanepo•słó•d•njo•wa•ne
25posłódnjowanehopo•słó•d•njo•wa•ne•ho
26posłódnjowanejpo•słó•d•njo•wa•nej
27posłódnjowanejepo•słó•d•njo•wa•ne•je
28posłódnjowanejupo•słó•d•njo•wa•ne•ju
29posłódnjowanemupo•słó•d•njo•wa•ne•mu
30posłódnjowanipo•słó•d•njo•wa•ni
31posłódnjowanjapo•słó•d•njo•wa•nja
32posłódnjowanjachpo•słó•d•njo•wa•njach
33posłódnjowanjampo•słó•d•njo•wa•njam
34posłódnjowanjepo•słó•d•njo•wa•nje
35posłódnjowanjemipo•słó•d•njo•wa•nje•mi
36posłódnjowanjompo•słó•d•njo•wa•njom
37posłódnjowanjomajpo•słó•d•njo•wa•njo•maj
38posłódnjowanjowpo•słó•d•njo•wa•njow
39posłódnjowanjupo•słó•d•njo•wa•nju
40posłódnjowanohpo•słó•d•njo•wa•noh
41posłódnjowanompo•słó•d•njo•wa•nom
42posłódnjowanupo•słó•d•njo•wa•nu
43posłódnjowanypo•słó•d•njo•wa•ny
44posłódnjowanychpo•słó•d•njo•wa•nych
45posłódnjowanympo•słó•d•njo•wa•nym
46posłódnjowanymajpo•słó•d•njo•wa•ny•maj
47posłódnjowanymipo•słó•d•njo•wa•ny•mi
48posłódnjowaćpo•słó•d•njo•wać
49posłódnjowałpo•słó•d•njo•wał
50posłódnjowałapo•słó•d•njo•wa•ła
51posłódnjowałepo•słó•d•njo•wa•łe
52posłódnjowałopo•słó•d•njo•wa•ło
53posłódnjowałojpo•słó•d•njo•wa•łoj
54posłódnjowašepo•słó•d•njo•wa•še
55posłódnjowaštajpo•słó•d•njo•wa•š•taj
56posłódnjowaštejpo•słó•d•njo•wa•š•tej
57posłódnjowašćepo•słó•d•njo•wa•š•će
58posłódnjujpo•słó•d•njuj
59posłódnjujapo•słó•d•nju•ja
60posłódnjujcypo•słó•d•njuj•cy
61posłódnjujepo•słó•d•nju•je
62posłódnjujemojpo•słó•d•nju•je•moj
63posłódnjujemypo•słó•d•nju•je•my
64posłódnjujetajpo•słó•d•nju•je•taj
65posłódnjujetejpo•słó•d•nju•je•tej
66posłódnjujećepo•słó•d•nju•je•će
67posłódnjuješpo•słó•d•nju•ješ
68posłódnjujmojpo•słó•d•njuj•moj
69posłódnjujmypo•słó•d•njuj•my
70posłódnjujopo•słó•d•nju•jo
71posłódnjujtajpo•słó•d•njuj•taj
72posłódnjujtejpo•słó•d•njuj•tej
73posłódnjujupo•słó•d•nju•ju
74posłódnjujćepo•słó•d•njuj•će