#słowodźělenje z TeX(soblex)info
1słodarnisło•dar•ni
2słodarnjasło•dar•nja
3słodarnjachsło•dar•njach
4słodarnjamsło•dar•njam
5słodarnjesło•dar•nje
6słodarnjemisło•dar•nje•mi
7słodarnjomajsło•dar•njo•maj
8słodarnjowsło•dar•njow
9słodarnjusło•dar•nju