#WortTrennung TeX(soblex)Info
1słodowasło•do•wa
2słodowajsło•do•waj
3słodowesło•do•we
4słodowehosło•do•we•ho
5słodowejsło•do•wej
6słodowejesło•do•we•je
7słodowejusło•do•we•ju
8słodowemusło•do•we•mu
9słodowisło•do•wi
10słodowo-sło•do•wo-
11słodowohsło•do•woh
12słodowomsło•do•wom
13słodowusło•do•wu
14słodowysło•do•wy
15słodowychsło•do•wych
16słodowymsło•do•wym
17słodowymajsło•do•wy•maj
18słodowymisło•do•wy•mi