#słowodźělenje z TeX(soblex)info
1přewašničkojtapře•wa•š•nič•koj•ta
2přewašničkojtajpře•wa•š•nič•koj•taj
3přewašničkojtepře•wa•š•nič•koj•te
4přewašničkojtehopře•wa•š•nič•koj•te•ho
5přewašničkojtejpře•wa•š•nič•koj•tej
6přewašničkojtejepře•wa•š•nič•koj•te•je
7přewašničkojtejupře•wa•š•nič•koj•te•ju
8přewašničkojtemupře•wa•š•nič•koj•te•mu
9přewašničkojtohpře•wa•š•nič•koj•toh
10přewašničkojtompře•wa•š•nič•koj•tom
11přewašničkojtupře•wa•š•nič•koj•tu
12přewašničkojtypře•wa•š•nič•koj•ty
13přewašničkojtychpře•wa•š•nič•koj•tych
14přewašničkojtympře•wa•š•nič•koj•tym
15přewašničkojtymajpře•wa•š•nič•koj•ty•maj
16přewašničkojtymipře•wa•š•nič•koj•ty•mi
17přewašničkojćepře•wa•š•nič•koj•će
18přewašničkojćipře•wa•š•nič•koj•ći
19wašničkojtawa•š•nič•koj•ta
20wašničkojtajwa•š•nič•koj•taj
21wašničkojtewa•š•nič•koj•te
22wašničkojtehowa•š•nič•koj•te•ho
23wašničkojtejwa•š•nič•koj•tej
24wašničkojtejewa•š•nič•koj•te•je
25wašničkojtejuwa•š•nič•koj•te•ju
26wašničkojtemuwa•š•nič•koj•te•mu
27wašničkojto-wa•š•nič•koj•to-
28wašničkojtohwa•š•nič•koj•toh
29wašničkojtomwa•š•nič•koj•tom
30wašničkojtuwa•š•nič•koj•tu
31wašničkojtywa•š•nič•koj•ty
32wašničkojtychwa•š•nič•koj•tych
33wašničkojtymwa•š•nič•koj•tym
34wašničkojtymajwa•š•nič•koj•ty•maj
35wašničkojtymiwa•š•nič•koj•ty•mi
36wašničkojćewa•š•nič•koj•će
37wašničkojćiwa•š•nič•koj•ći