#słowodźělenje z TeX(soblex)info
1wobhladawob•hla•da
2wobhladachwob•hla•dach
3wobhladachmojwob•hla•da•ch•moj
4wobhladachmywob•hla•da•ch•my
5wobhladachuwob•hla•da•chu
6wobhladajwob•hla•daj
7wobhladajawob•hla•da•ja
8wobhladajmojwob•hla•daj•moj
9wobhladajmywob•hla•daj•my
10wobhladajtajwob•hla•daj•taj
11wobhladajtejwob•hla•daj•tej
12wobhladajuwob•hla•da•ju
13wobhladajćewob•hla•daj•će
14wobhladaliwob•hla•da•li
15wobhladamwob•hla•dam
16wobhladamojwob•hla•da•moj
17wobhladamywob•hla•da•my
18wobhladanawob•hla•da•na
19wobhladanajwob•hla•da•naj
20wobhladanewob•hla•da•ne
21wobhladanehowob•hla•da•ne•ho
22wobhladanejwob•hla•da•nej
23wobhladanejewob•hla•da•ne•je
24wobhladanejuwob•hla•da•ne•ju
25wobhladanemuwob•hla•da•ne•mu
26wobhladaniwob•hla•da•ni
27wobhladanjawob•hla•da•nja
28wobhladanjachwob•hla•da•njach
29wobhladanjamwob•hla•da•njam
30wobhladanjewob•hla•da•nje
31wobhladanjemiwob•hla•da•nje•mi
32wobhladanjomwob•hla•da•njom
33wobhladanjomajwob•hla•da•njo•maj
34wobhladanjowwob•hla•da•njow
35wobhladanjuwob•hla•da•nju
36wobhladanohwob•hla•da•noh
37wobhladanomwob•hla•da•nom
38wobhladanuwob•hla•da•nu
39wobhladanywob•hla•da•ny
40wobhladanychwob•hla•da•nych
41wobhladanymwob•hla•da•nym
42wobhladanymajwob•hla•da•ny•maj
43wobhladanymiwob•hla•da•ny•mi
44wobhladatajwob•hla•da•taj
45wobhladatejwob•hla•da•tej
46wobhladawšiwob•hla•daw•ši
47wobhladaćwob•hla•dać
48wobhladaćewob•hla•da•će
49wobhladałwob•hla•dał
50wobhladaławob•hla•da•ła
51wobhladałewob•hla•da•łe
52wobhladałowob•hla•da•ło
53wobhladałojwob•hla•da•łoj
54wobhladašwob•hla•daš
55wobhladaštajwob•hla•da•š•taj
56wobhladaštejwob•hla•da•š•tej
57wobhladašćewob•hla•da•š•će