#słowodźělenje z TeX(soblex)info
1wobhladowarcewob•hla•do•war•ce
2wobhladowarkawob•hla•do•war•ka
3wobhladowarkachwob•hla•do•war•kach
4wobhladowarkamwob•hla•do•war•kam
5wobhladowarkamiwob•hla•do•war•ka•mi
6wobhladowarkiwob•hla•do•war•ki
7wobhladowarkomajwob•hla•do•war•ko•maj
8wobhladowarkowwob•hla•do•war•kow
9wobhladowarkuwob•hla•do•war•ku