zakładna forma słowasobuzamołwjerka

SgDuPl
Nomsobuzamołwjerkasobuzamołwjercesobuzamołwjerki
Gensobuzamołwjerkisobuzamołwjerkowsobuzamołwjerkow
Datsobuzamołwjercesobuzamołwjerkomajsobuzamołwjerkam
Accsobuzamołwjerkusobuzamołwjercesobuzamołwjerki
Instr (z/ze)sobuzamołwjerkusobuzamołwjerkomajsobuzamołwjerkami
Loc (wo)sobuzamołwjercesobuzamołwjerkomajsobuzamołwjerkach
Voc111
1 wokatiw runa so nominatiwej