zakładna forma słowaAlfej

SgDuPl
NomAlfejAlfejejAlfejojo
GenAlfejaAlfejowAlfejow
DatAlfejejAlfejomajAlfejam
AccAlfejaAlfejowAlfejow
Instr (z/ze)AlfejomAlfejomajAlfejemi
Loc (wo)AlfejuAlfejomajAlfejach
VocAlfejo11
1 wokatiw runa so nominatiwej