zakładna forma słowaAnja

SgDuPl
NomAnjaAniAnje
GenAnjeAnjowAnjow
DatAniAnjomajAnjam
AccAnjuAniAnje
Instr (z/ze)AnjuAnjomajAnjemi
Loc (wo)AniAnjomajAnjach
Voc111
1 wokatiw runa so nominatiwej