zakładna forma słowanamokać
zdónk słowa
fleksiska rjadownja
parametry
dalše leksemysamsna zakładna forma samsna fleksija

 afiksy infinitiwnamokać
transgresiw (pf)namokawši


prezpret (p)
Singular1. wos.namokamnamokach
2. wos.namokašnamoka
3. wos.namokanamoka

prezpret (p)
Dual1. wos. namokamojnamokachmoj
2.-3. wos.m
Rat
namokatajnamokaštaj
m   f   n
Anim, Inanim.
namokatejnamokaštej

prezpret (p)
Plural1. wos.namokamynamokachmy
2. wos.namokaćenamokašće
3. wos.namokaja
namokaju
namokachu


m
Rat
m
Anim, Inanim.
 f
 
 n
 
Sgnamokałnamokałanamokało
Plnamokalinamokali
namokałe
Dunamokałoj


SgDuPl
m
Rat
m   f   n
Anim, Inanim.
1. wos.namokajmojnamokajmy
2. wos.namokajnamokajtajnamokajtejnamokajće
3. wos.


SgDuPl
Nomnamokanjenamokaninamokanja
Gennamokanjanamokanjownamokanjow
Datnamokanjunamokanjomajnamokanjam
Accnamokanjenamokaninamokanja
Instr (z/ze)namokanjomnamokanjomajnamokanjemi
Loc (wo)namokanjunamokanjomajnamokanjach
Voc111


m
Rat, Anim
m
Inanim.
f
 
n
 
SingularNomnamokanynamokananamokane
Gennamokaneho
namokanoh2
namokanejenamokaneho
namokanoh2
Datnamokanemu
namokanom2
namokanejnamokanemu
namokanom2
Accnamokaneho
namokanoh2
namokanynamokanunamokane
Instr (z/ze)
Loc (wo)
namokanymnamokanejnamokanym

m
Rat
m   f   n
Anim, Inanim.
DualNomnamokanajnamokanej
Gennamokaneju
Datnamokanymaj
Accnamokanejunamokanej
Instr (z/ze)
Loc (wo)
namokanymaj

m
Rat
m   f   n
Anim, Inanim.
PluralNomnamokaninamokane
Gennamokanych
Datnamokanym
Accnamokanychnamokane
Instr (z/ze)namokanymi
Loc (wo)namokanych
1 wokatiw runa so nominatiwej

2 w basniskej rěči a wobchadnorěčnje