zakładna forma słowašćuwar

SgDuPl
Nomšćuwaršćuwarjejšćuwarjo
Genšćuwarjašćuwarjowšćuwarjow
šćuwari
Datšćuwarjejšćuwarjomajšćuwarjam
Accšćuwarjašćuwarjowšćuwarjow
šćuwari
Instr (z/ze)šćuwarjomšćuwarjomajšćuwarjemi
Loc (wo)šćuwarjušćuwarjomajšćuwarjach
Vocšćuwarjo11
1 wokatiw runa so nominatiwej