zakładna forma słowasłód

SgDuPl
Nomsłódsłodajsłody
Gensłoda
słodu
słodowsłodow
Datsłodejsłodomajsłodam
Accsłódsłodajsłody
Instr (z/ze)słodomsłodomajsłodami
Loc (wo)słodźesłodomajsłodach
Vocsłodo
słodźe
11
1 wokatiw runa so nominatiwej