zakładna forma słowasłódčizny

Nomsłódčizny
Gensłódčiznow
Datsłódčiznam
Accsłódčizny
Instr (z/ze)słódčiznami
Loc (wo)słódčiznach