zakładna forma słowasłodenk

SgDuPl
Nomsłodenksłodenkajsłodenkojo
Gensłodenkasłodenkowsłodenkow
Datsłodenkejsłodenkomajsłodenkam
Accsłodenkasłodenkowsłodenkow
Instr (z/ze)słodenkomsłodenkomajsłodenkami
Loc (wo)słodenkusłodenkomajsłodenkach
Vocsłodenko11
1 wokatiw runa so nominatiwej