zakładna forma słowawegetariarka

SgDuPl
Nomwegetariarkawegetariarcewegetariarki
Genwegetariarkiwegetariarkowwegetariarkow
Datwegetariarcewegetariarkomajwegetariarkam
Accwegetariarkuwegetariarcewegetariarki
Instr (z/ze)wegetariarkuwegetariarkomajwegetariarkami
Loc (wo)wegetariarcewegetariarkomajwegetariarkach
Voc111
1 wokatiw runa so nominatiwej