zakładna forma słowawobhladować
zdónk słowa
fleksiska rjadownja
parametry
dalše leksemysamsna zakładna forma samsna fleksija

 afiksy infinitiwwobhladować
transgresiw (prez)wobhladujo
wobhladujcy


prezpret (ip)
Singular1. wos.wobhladujuwobhladowach
2. wos.wobhladuješwobhladowaše
3. wos.wobhladujewobhladowaše

prezpret (ip)
Dual1. wos. wobhladujemojwobhladowachmoj
2.-3. wos.m
Rat
wobhladujetajwobhladowaštaj
m   f   n
Anim, Inanim.
wobhladujetejwobhladowaštej

prezpret (ip)
Plural1. wos.wobhladujemywobhladowachmy
2. wos.wobhladujećewobhladowašće
3. wos.wobhladujawobhladowachu


m
Rat
m
Anim, Inanim.
 f
 
 n
 
Sgwobhladowałwobhladowaławobhladowało
Plwobhladowaliwobhladowali
wobhladowałe
Duwobhladowałoj


SgDuPl
m
Rat
m   f   n
Anim, Inanim.
1. wos.wobhladujmojwobhladujmy
2. wos.wobhladujwobhladujtajwobhladujtejwobhladujće
3. wos.


SgDuPl
Nomwobhladowanjewobhladowaniwobhladowanja
Genwobhladowanjawobhladowanjowwobhladowanjow
Datwobhladowanjuwobhladowanjomajwobhladowanjam
Accwobhladowanjewobhladowaniwobhladowanja
Instr (z/ze)wobhladowanjomwobhladowanjomajwobhladowanjemi
Loc (wo)wobhladowanjuwobhladowanjomajwobhladowanjach
Voc111


m
Rat, Anim
m
Inanim.
f
 
n
 
SingularNomwobhladowacywobhladowacawobhladowace
Genwobhladowaceho
wobhladowacoh2
wobhladowacejewobhladowaceho
wobhladowacoh2
Datwobhladowacemu
wobhladowacom2
wobhladowacejwobhladowacemu
wobhladowacom2
Accwobhladowaceho
wobhladowacoh2
wobhladowacywobhladowacuwobhladowace
Instr (z/ze)
Loc (wo)
wobhladowacymwobhladowacejwobhladowacym

m
Rat
m   f   n
Anim, Inanim.
DualNomwobhladowacajwobhladowacej
Genwobhladowaceju
Datwobhladowacymaj
Accwobhladowacejuwobhladowacej
Instr (z/ze)
Loc (wo)
wobhladowacymaj

m
Rat
m   f   n
Anim, Inanim.
PluralNomwobhladowacywobhladowace
Genwobhladowacych
Datwobhladowacym
Accwobhladowacychwobhladowace
Instr (z/ze)wobhladowacymi
Loc (wo)wobhladowacych


m
Rat, Anim
m
Inanim.
f
 
n
 
SingularNomwobhladowanywobhladowanawobhladowane
Genwobhladowaneho
wobhladowanoh2
wobhladowanejewobhladowaneho
wobhladowanoh2
Datwobhladowanemu
wobhladowanom2
wobhladowanejwobhladowanemu
wobhladowanom2
Accwobhladowaneho
wobhladowanoh2
wobhladowanywobhladowanuwobhladowane
Instr (z/ze)
Loc (wo)
wobhladowanymwobhladowanejwobhladowanym

m
Rat
m   f   n
Anim, Inanim.
DualNomwobhladowanajwobhladowanej
Genwobhladowaneju
Datwobhladowanymaj
Accwobhladowanejuwobhladowanej
Instr (z/ze)
Loc (wo)
wobhladowanymaj

m
Rat
m   f   n
Anim, Inanim.
PluralNomwobhladowaniwobhladowane
Genwobhladowanych
Datwobhladowanym
Accwobhladowanychwobhladowane
Instr (z/ze)wobhladowanymi
Loc (wo)wobhladowanych
1 wokatiw runa so nominatiwej

2 w basniskej rěči a wobchadnorěčnje