zakładna forma słowaznerwoznjować
zdónk słowa
fleksiska rjadownja
parametry
dalše leksemysamsna zakładna forma samsna fleksija

 afiksy infinitiwznerwoznjować
transgresiw (prez)znerwoznjujo
znerwoznjujcy


prezpret (ip)
Singular1. wos.znerwoznjujuznerwoznjowach
2. wos.znerwoznjuješznerwoznjowaše
3. wos.znerwoznjujeznerwoznjowaše

prezpret (ip)
Dual1. wos. znerwoznjujemojznerwoznjowachmoj
2.-3. wos.m
Rat
znerwoznjujetajznerwoznjowaštaj
m   f   n
Anim, Inanim.
znerwoznjujetejznerwoznjowaštej

prezpret (ip)
Plural1. wos.znerwoznjujemyznerwoznjowachmy
2. wos.znerwoznjujećeznerwoznjowašće
3. wos.znerwoznjujaznerwoznjowachu


m
Rat
m
Anim, Inanim.
 f
 
 n
 
Sgznerwoznjowałznerwoznjowałaznerwoznjowało
Plznerwoznjowaliznerwoznjowali
znerwoznjowałe
Duznerwoznjowałoj


SgDuPl
m
Rat
m   f   n
Anim, Inanim.
1. wos.znerwoznjujmojznerwoznjujmy
2. wos.znerwoznjujznerwoznjujtajznerwoznjujtejznerwoznjujće
3. wos.


SgDuPl
Nomznerwoznjowanjeznerwoznjowaniznerwoznjowanja
Genznerwoznjowanjaznerwoznjowanjowznerwoznjowanjow
Datznerwoznjowanjuznerwoznjowanjomajznerwoznjowanjam
Accznerwoznjowanjeznerwoznjowaniznerwoznjowanja
Instr (z/ze)znerwoznjowanjomznerwoznjowanjomajznerwoznjowanjemi
Loc (wo)znerwoznjowanjuznerwoznjowanjomajznerwoznjowanjach
Voc111


m
Rat, Anim
m
Inanim.
f
 
n
 
SingularNomznerwoznjowacyznerwoznjowacaznerwoznjowace
Genznerwoznjowaceho
znerwoznjowacoh2
znerwoznjowacejeznerwoznjowaceho
znerwoznjowacoh2
Datznerwoznjowacemu
znerwoznjowacom2
znerwoznjowacejznerwoznjowacemu
znerwoznjowacom2
Accznerwoznjowaceho
znerwoznjowacoh2
znerwoznjowacyznerwoznjowacuznerwoznjowace
Instr (z/ze)
Loc (wo)
znerwoznjowacymznerwoznjowacejznerwoznjowacym

m
Rat
m   f   n
Anim, Inanim.
DualNomznerwoznjowacajznerwoznjowacej
Genznerwoznjowaceju
Datznerwoznjowacymaj
Accznerwoznjowacejuznerwoznjowacej
Instr (z/ze)
Loc (wo)
znerwoznjowacymaj

m
Rat
m   f   n
Anim, Inanim.
PluralNomznerwoznjowacyznerwoznjowace
Genznerwoznjowacych
Datznerwoznjowacym
Accznerwoznjowacychznerwoznjowace
Instr (z/ze)znerwoznjowacymi
Loc (wo)znerwoznjowacych


m
Rat, Anim
m
Inanim.
f
 
n
 
SingularNomznerwoznjowanyznerwoznjowanaznerwoznjowane
Genznerwoznjowaneho
znerwoznjowanoh2
znerwoznjowanejeznerwoznjowaneho
znerwoznjowanoh2
Datznerwoznjowanemu
znerwoznjowanom2
znerwoznjowanejznerwoznjowanemu
znerwoznjowanom2
Accznerwoznjowaneho
znerwoznjowanoh2
znerwoznjowanyznerwoznjowanuznerwoznjowane
Instr (z/ze)
Loc (wo)
znerwoznjowanymznerwoznjowanejznerwoznjowanym

m
Rat
m   f   n
Anim, Inanim.
DualNomznerwoznjowanajznerwoznjowanej
Genznerwoznjowaneju
Datznerwoznjowanymaj
Accznerwoznjowanejuznerwoznjowanej
Instr (z/ze)
Loc (wo)
znerwoznjowanymaj

m
Rat
m   f   n
Anim, Inanim.
PluralNomznerwoznjowaniznerwoznjowane
Genznerwoznjowanych
Datznerwoznjowanym
Accznerwoznjowanychznerwoznjowane
Instr (z/ze)znerwoznjowanymi
Loc (wo)znerwoznjowanych
1 wokatiw runa so nominatiwej

2 w basniskej rěči a wobchadnorěčnje