zakładna forma słowaČuwaš

SgDuPl
NomČuwašČuwašejČuwašojo
GenČuwašaČuwašowČuwašow
DatČuwašejČuwašomajČuwašam
AccČuwašaČuwašowČuwašow
Instr (z/ze)ČuwašomČuwašomajČuwašemi
Loc (wo)ČuwašuČuwašomajČuwašach
VocČuwašo11
1 wokatiw runa so nominatiwej