(regularny wuraz je dowoleny)

wuslědk pytanja tokena čuwa:

čuwa: [BartC5] [JencH1] [Metow2] [Pomoc1] [Voelk2]


žórło: hornjoserbski tekstowy korpus HOTKO Serbskeho instituta

zwobraznjenje w Čěskim narodnym korpusu słowoskładowym projekće Lipšćanskeje uniwersity