(regularny wuraz je dowoleny)

wuslědk pytanja tokena čuwowy:

čuwowy: [Breza12] [JencH1] [Plomj3] [Pomoc1] [SN20019] [SN2006] [Serbs3] [Sretr2] [Stone1] [Termi1] [Worna1]


žórło: hornjoserbski tekstowy korpus HOTKO Serbskeho instituta

zwobraznjenje w Čěskim narodnym korpusu słowoskładowym projekće Lipšćanskeje uniwersity