(regularny wuraz je dowoleny)

wuslědk pytanja tokena šćuwak:

šćuwak: [JencH1] [Mojas1] [Voelk2]


žórło: hornjoserbski tekstowy korpus HOTKO Serbskeho instituta

zwobraznjenje w Čěskim narodnym korpusu słowoskładowym projekće Lipšćanskeje uniwersity