(regularny wuraz je dowoleny)

wuslědk pytanja tokena Aleksandrija:

aleksandrija: [Serbs6]


žórło: hornjoserbski tekstowy korpus HOTKO Serbskeho instituta

zwobraznjenje w Čěskim narodnym korpusu słowoskładowym projekće Lipšćanskeje uniwersity