(regularny wuraz je dowoleny)

wuslědk pytanja tokena Europčanka:

europčanka: [Cyblo1]


žórło: hornjoserbski tekstowy korpus HOTKO Serbskeho instituta

zwobraznjenje w Čěskim narodnym korpusu słowoskładowym projekće Lipšćanskeje uniwersity