(regularny wuraz je dowoleny)

wuslědk pytanja tokena bjezwobhladniwosć:

bjezwobhladniwosć: [JencH1] [Rozhl4]


žórło: hornjoserbski tekstowy korpus HOTKO Serbskeho instituta

zwobraznjenje w Čěskim narodnym korpusu słowoskładowym projekće Lipšćanskeje uniwersity