(regularny wuraz je dowoleny)

wuslědk pytanja tokena bjezwobhladny:

bjezwobhladny: [JencH1] [Pomoc1]


žórło: hornjoserbski tekstowy korpus HOTKO Serbskeho instituta

zwobraznjenje w Čěskim narodnym korpusu słowoskładowym projekće Lipšćanskeje uniwersity