(regularny wuraz je dowoleny)

wuslědk pytanja tokena dračowar:

dračowar: [JencH1] [SN20012] [Voelk2]


žórło: hornjoserbski tekstowy korpus HOTKO Serbskeho instituta

zwobraznjenje w Čěskim narodnym korpusu słowoskładowym projekće Lipšćanskeje uniwersity