(regularny wuraz je dowoleny)

wuslědk pytanja tokena našćuwać:

našćuwać: [BartC13] [BartC5] [BartC8] [Breza2] [Breza8] [CyzJa3] [JencH1] [Krasz1] [Kubas5] [Kubas7] [Solta2] [Sretr2] [Stone1] [Wjela3]


žórło: hornjoserbski tekstowy korpus HOTKO Serbskeho instituta

zwobraznjenje w Čěskim narodnym korpusu słowoskładowym projekće Lipšćanskeje uniwersity