(regularny wuraz je dowoleny)

wuslědk pytanja tokena nerwy:

nerwy: [BartC11] [BartC12] [BartC3] [BartC4] [BartC5] [Biolo1] [Brank1] [Brank2] [Brank3] [Breza8] [JencH1] [KochJ3] [Krawc2] [Krawc3] [Krawc4] [Letop16] [MicAc1] [Mlynk3] [Rozhl5] [Rozhl7] [Rozhl9] [SN20019] [SN2001] [Stach4] [Worna1]


žórło: hornjoserbski tekstowy korpus HOTKO Serbskeho instituta

zwobraznjenje w Čěskim narodnym korpusu słowoskładowym projekće Lipšćanskeje uniwersity