(regularny wuraz je dowoleny)

wuslědk pytanja tokena słodowy:

słodowy: [JencH1] [JencP1] [Pomoc1] [Termi1] [Termi2]


žórło: hornjoserbski tekstowy korpus HOTKO Serbskeho instituta

zwobraznjenje w Čěskim narodnym korpusu słowoskładowym projekće Lipšćanskeje uniwersity