(regularny wuraz je dowoleny)

wuslědk pytanja tokena wobhladar:

wobhladar: [JencH1] [Rozhl8] [SN20019]


žórło: hornjoserbski tekstowy korpus HOTKO Serbskeho instituta

zwobraznjenje w Čěskim narodnym korpusu słowoskładowym projekće Lipšćanskeje uniwersity