(regularny wuraz je dowoleny)

wuslědk pytanja tokena wobhladniwy:

wobhladniwy: [BartC12] [Brank2] [JencH1] [Katol3] [Kmjec1] [Krawz1] [Kubas2] [Kubas3] [Kubas5] [Mlynk3] [Nowak1] [Nowak3] [Rozhl8] [SN20018] [SN20020] [SN2003] [SN2005] [SN2006] [SN2008] [SecaK1] [Serbs2] [Slown1] [Stary1] [Stone1] [Wawri1] [Wjela3] [Wjela4] [Worna1] [Worna5]


žórło: hornjoserbski tekstowy korpus HOTKO Serbskeho instituta

zwobraznjenje w Čěskim narodnym korpusu słowoskładowym projekće Lipšćanskeje uniwersity