(regularny wuraz je dowoleny)

wuslědk pytanja tokena wobhladny:

wobhladny: [Bamba1] [BartC11] [BartC1] [Bjedr1] [Breza10] [Breza11] [Breza12] [Breza2] [Breza4] [Breza5] [Breza6] [Breza8] [Corna1] [Corna4] [Corna5] [Domas1] [Grojl2] [Hajdu2] [Hevie1] [Hrono1] [JencH1] [Katol3] [Kmjec1] [KochJ11] [KochJ12] [KochJ4] [KochJ5] [Krasz1] [Krawc4] [Krawz1] [Krawz2] [Kubas1] [Kubas3] [Kubas4] [Kubas5] [Loren2] [Marks1] [Mlynk1] [Mlynk2] [Mlynk3] [Nawka2] [Nawka3] [Nawka4] [Nemco1] [Pater2] [Plomj2] [Plomj3] [SN20013] [SN2008] [SenJu1] [Serbs10] [Serbs3] [Solta2] [Sretr1] [Sretr3] [Sretr4] [Stach3] [Stary1] [Stone1] [Wicaz1] [Wjela5] [Worna2] [Worna4] [Worna5] [Wosad1] [Wuhla1]


žórło: hornjoserbski tekstowy korpus HOTKO Serbskeho instituta

zwobraznjenje w Čěskim narodnym korpusu słowoskładowym projekće Lipšćanskeje uniwersity