(regularny wuraz je dowoleny)

wuslědk pytanja tokena wobhladowanje:

wobhladowanje: [Breza2] [Breza6] [Breza8] [Grojl3] [JencH1] [JencP1] [Katol4] [Kubas3] [Nowak3] [Plomj2] [Rozhl3] [Rozhl4] [SN20020] [SecaK1] [Wjela5]


žórło: hornjoserbski tekstowy korpus HOTKO Serbskeho instituta

zwobraznjenje w Čěskim narodnym korpusu słowoskładowym projekće Lipšćanskeje uniwersity