(regularny wuraz je dowoleny)

wuslědk pytanja tokena wobhladowar:

wobhladowar: [Bjedr1] [Breza6] [JencH1] [Katol2] [Katol3] [Katol4] [Nowyb1] [Pomoc1] [Rozhl11] [Rozhl1] [Rozhl4] [Rozhl7] [Rozhl8] [Rozhl9] [SN20010] [SN20011] [SN20014] [SN20020] [SN2005] [SN2014] [Stone1] [Verne1] [Voelk2]


žórło: hornjoserbski tekstowy korpus HOTKO Serbskeho instituta

zwobraznjenje w Čěskim narodnym korpusu słowoskładowym projekće Lipšćanskeje uniwersity