(regularny wuraz je dowoleny)

wuslědk pytanja tokena wobhladowarka:

wobhladowarka: [Stone1]


žórło: hornjoserbski tekstowy korpus HOTKO Serbskeho instituta

zwobraznjenje w Čěskim narodnym korpusu słowoskładowym projekće Lipšćanskeje uniwersity