(regularny wuraz je dowoleny)

wuslědk pytanja tokena zašćuwać:

zašćuwać: [Stone1]


žórło: hornjoserbski tekstowy korpus HOTKO Serbskeho instituta

zwobraznjenje w Čěskim narodnym korpusu słowoskładowym projekće Lipšćanskeje uniwersity