Ł 
Hornjoserbsce  flex   •  Irsk|a ~eje f LN Irland
Deutsch

 Irisch Datowa banka geografiskich eksonymow

iršćina

irska rěč

Deutsch

 Irland Datowa banka geografiskich eksonymow

Irska

Hornjoserbsce  AD/Gradation:ADJ/DEKL/[Pos]: F/Nom/Sg → flex   •  irsk|i irisch

Hornjoserbsce  flex   •  Baškirsk|a ~eje f LN Baschkirien (awtonomna republika w Ruskej)
Hornjoserbsce  flex   •  Sibirsk|a ~eje f LN Sibirien
Platzhalter  flex   •  Asirsk|a

siehe Deutsch Hochland von Asir TermGeo Subst NP: Landschaft

flex Asirska flex wysočina f

Platzhalter  flex   •  Zapadnosibirsk|a

siehe Deutsch Westsibirische Ebene TermGeo Subst NP: Landschaft

flex Zapadnosibirska flex runina f

siehe Deutsch Westsibirisches Tiefland TermGeo Subst NP: Landschaft

flex Zapadnosibirska flex nižina f

Hornjoserbsce  flex   •  chójn|a ~y f bot. Kiefer; ~y pl (↕ chójnina / chójnowy lěs) Kiefernwald; čorna ~a Schwarzkiefer; židźana ~a Weymouthskiefer; hórska ~a Bergkiefer; sibirska ~a Zirbelkiefer
Hornjoserbsce  flex   •  baškirsk|i baschkirisch
Hornjoserbsce  flex   •  kašmirsk|i Kaschmirer …
Hornjoserbsce  flex   •  sibirsk|i sibirisch
Hornjoserbsce  flex   •  transsibirsk|i transsibirisch
Hornjoserbsce  flex   •  wuchodosibirsk|i ostsibirisch, Ostsibirien-
Hornjoserbsce   zair(e)sk|i (*↑ kongoski) hist. zairisch
Platzhalter  flex   •  Nowosibirsk|e

siehe Deutsch Neusibirische Inseln TermGeo Subst NP: Inselgruppe

flex Nowosibirske flex kupy f Pl

Platzhalter  flex   •  Srjedźosibirsk|i

siehe Deutsch Mittelsibirisches Bergland TermGeo Subst NP: Landschaft

flex Srjedźosibirski flex 2 hórski flex kraj m

Hornjoserbsce  flex   •  iršćin|a ~y f Irisch
Hornjoserbsce  flex   •  wirsing ~a m bot. Wirsing
Hornjoserbsce  flex   •  wirsingow|y Wirsing-; ~y kał (*↑ krjózkaty kał) Wirsingkohl
Platzhalter  flex   •  first-class-hotel m

siehe Deutsch First-Class-Hotel SNL Subst

flex first-class-hotel m

flex hotel m prěnjeje rjadownje

Platzhalter  flex   •  baškiršćin|a f

siehe Deutsch Baschkirisch Datowa banka geografiskich eksonymow

flex baškiršćina

flex baškirska rěč