flex   •  ryb|a ~y f Fisch
flex   •  ryb|a f

Bitterling TermBio Subst

flex jěrkar m GSg jěrkarja

flex 2 hórka flex ryba f

Grundfisch TermBio Subst

flex dnowna flex ryba f

flex dnowa flex ryba f

Panzerfisch TermBio Subst

flex pancerowa flex ryba f

flex hawuš m

Quastenflosser TermBio Subst

flex bombjelak m

flex čećikatopjericata flex ryba f

Räucherfisch SNL Subst

flex sušena flex ryba f

flex kurjena flex ryba f

Tiefseefisch SNL Subst

flex hłubokomórska flex ryba f

nasadn|y 1. Ansatz-; 2. (↕ mućenkowy / sadkowy) Bodensatz-; 3. ~a ryba Setzling (ryba)