Ł 
flex   •  sól sele f (↕ sel) Salz; kuchinska ~ Speisesalz; kamjentna ~ chem. Steinsalz
flex   •  sól sele f

a) siehe auch Pökelsalz TermCh Subst

flex peklowanska flex sól f GSg sele

b) siehe auch Streusalz SNL Subst

flex sól f GSg sele k sypanju

flex sypanska flex sól f GSg sele

  glauberow|a sól ~eje sele f chem. Glaubersalz

flex   •  sołobič|i Nachtigallen-
flex   •  sołobik ~a m cool. Nachtigall
flex   •  sołobikow|y Nachtigallen-
flex   •  solanum ~a m bot. Solanum, Nachtschattengewächs
solarn|y || solarow|y Solar-; ~e bańki pl Solarzellen; ~a energija Solarenergie
flex   •  Solaw|a ~y f die Saale (rěka w Němskej)
flex   •  soldatesk|a ~i f (*↑ woječina) Soldateska
flex   •  soldateskow|y (*↑ woječinowy) Soldateska-
flex   •  solidarisk|i solidarisch
flex   •  solidarit|a ~y f (*↑ solidarnosć) Solidarität
flex   •  solidariz|ować so ~uju so, ~uješ so ip sich solidarisieren
flex   •  solidarnosć ~e f Solidarität
flex   •  solidarnostn|y Solidaritäts-
flex 1   •  solidarn|y solidarisch, Solidar-, Solidaritäts-; ~a přiražka Solidarzuschlag; ~a akcija Solidaritätsaktion
flex   •  solidnosć ~e f Solidität
  flex 1   •  solidn|y solid(e)

flex   •  solist ~a m Solist
flex   •  solistisk|i solistisch, Solo-
flex   •  solistk|a ~i f Solistin
flex   •  solmizacij|a ~e (sg dat || lok solmizaciji) f hudź. Solmisation (stupnicowy system)
flex   •  solmiz|ować ~uju, ~uješ ip solmisieren
flex   •  sólnic|a ~y f Salzwerk
flex   •  sólnik ~a m Salzsieder
flex   •  sólnišć|o ~a n Salzlagerstätte
flex   •  sólnosć ~e f Salzgehalt
flex   •  sóln|y salzig, Salz-
  •  solo indekl. solo; ~ rejować solo tanzen
sol|o ~a (pl tež soli) n || m Solo
flex   •  soloinstrument ~a m Soloinstrument
flex   •  solokoncert ~a m Solokonzert
flex   •  solopart ~a m Solopart
solorej(o)war ~ja m Solotänzer
solorej(o)wark|a ~i f Solotänzerin
flex   •  solospěw ~a m Sologesang
solot|ej ~eje || ~wje f Salat; hłójčkata ~ej bot. Kopfsalat
flex   •  solotejow|y Salat-; ~a přiłoha Salatbeilage
flex   •  solotrompetar ~ja m Solotrompeter

Nur die ersten 40 Einträge werden angezeigt!