Ł 
 flex   •  stolic|a ~y f Hauptstadt; krajna ~a Landeshauptstadt
 flex   •  stolic|a f

Bundeshauptstadt SNL Subst

flex zwjazkowa flex stolica f

flex stolica f Zwjazkoweje republiki

flex 3 hłowne flex město n Zwjazkoweje republiki

Kulturhauptstadt SNL Subst

flex 2 kulturna flex stolica f

flex stolica f kultury

flex 3 hłowne flex město n kultury

Landeshauptstadt SNL Subst

flex 2 krajna flex stolica f

flex stolica f kraja

flex 3 hłowne flex město n kraja